kuran-ne-zaman-indi (2)

Geçen ay İngiltere’nin Birmingham kentinde bulunan dünyanın en eski Kuran-ı Kerim cüzlerinin, Hz. Muhammed’in yaşadığı dönemden önceye tarihlenebileceği, bunun da İslamiyetin ilk dönem tarihinin yeniden yazılmasına yol açabileceği iddia edildi.

En eski 1448 yıllık, en yeni 1371 yıllık olduğu tahmin edilen Kuran-ı Kerim sayfaları, Birmingham Üniversitesi’ndeki bir 17. yüzyıl Kuran’ının sayfaları arasına ciltlenmiş olarak bulunmuştu.

Eski Arapça harflerle hayvan derisinden bir parşömen kâğıdı üzerine mürekkeple yazılmış olan Kuran sayfalarının 18.-20. sureleri içerdiği açıklanmıştı. Oxford Üniversitesi’nden uzmanların karbon tarih saptama yöntemiyle yaptıkları inceleme sonucunda, el yazmalarının dünyanın en eski Kuran’ına ait olabileceği ileri sürülmüştü.

Ama bu kez, bazı tarihçiler, surelerin yazılı olduğu parşömen kâğıdının Hz. Muhammed’den de önceye ait olabileceği görüşünü ortaya attılar. “Birmingham Kuran’ı”nın MS 568-645 yılları arasına tarihlendiği, buna karşılık Hz. Muhammed’in MS 570-632 yılları arasında yaşadığı belirtildi.

Ne var ki, aralarında Londra’daki Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu’ndan Mustafa Şah’ın da bulunduğu İslam bilginleri bu iddiayı kesin bir dille reddettiler ve söz konusu el yazmalarının Kuran’ın kökenleriyle ilgili geleneksel yorumları pekiştirdiğini ileri sürdüler.

İslam’da, Kuran-ı Kerim’in, Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla 23 yılda (MS 610-632) parça parça ve Arapça olarak indiğine ve Allah’ın öncesiz ve sonrasız, yanılmaz sözü olduğuna inanılır.

Tarih ve hadis kaynaklarının bildirdiğine göre, Hz. Muhammed gelen vahyi önce ezberletiyor, sonra yerlerini de belirleyerek vahyi yazmakla görevli kâtiplere yazdırıyordu. Bu dönemde yazı için deri, hurma dalları, yassı taşlar, taş levhalar, deve ve koyunların kürek kemikleri gibi malzemeler kullanılıyordu.

Hz. Muhammed’in ölümünden sonra, ilk halife Hz. Ebubekir döneminde Kuran’ın kitaplaştırılması gereği ortaya çıktı. Hz. Ebubekir’in görevlendirdiği hafız ve vahiy kâtiplerinden Zeyd bin Sabit, çeşitli malzemeler üzerine yazılmış bütün metinleri bir araya getirerek 633 yılında Kuran’ı kitaplaştırdı.

Kaynak: Dailymail

Bazı yerel gazetelerde ve The Parlemento Dergisi‘nde köşe yazarlığı ve haber editörlüğü yaptı. Yazılarını Mavi Melek Edebiyat Topluluğu, Düşünbil gibi dergilerde yayınlama fırsatı buldu. 2009 yılından bu yana felsefehayat.net'in (kurucu) editörlüğünü sürdürmektedir.

CEVAP VER

Yorumunuzu yazın
Buraya isim yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.