Spiritizm’in Temel İlkeleri

ALLAH: ebedîdir, gayrı maddidir, tekdir, Kadiri Mutlakdır, fevkalâde iyi ve adildir.

  • ALLAH, canlı ve cansız, maddi ve gayrı maddi varlıklardan müteşekkil olan Kâinatı yaratmıştır.
  • Maddi varlıklar; görünen yahut cismani varlıklar; gayrı maddi varlıklar ise, görünmeyen, spirit âlemini, yani Ruhlar âlemini teşkil eden varlıklardır.
  • Cismani âlem ise: Tâlidir (geçicidir). Ruhlar âleminin cevherine hiç bir halel getirmemek şartiyle maddi varlık yokolabilir. Yahut hiç mevcut olmayabilir.
  • Ruhlar zaman zaman ölümlü beden zarfına bürünürler. Bu zarfın (bedenin) ölümle harap olması, Ruhların serbest kalmalarını intaç eder. (Bu fani zarf, bedendir.)
  • ALLAH, muhtelif maddi varlıklar arasında, insan cinsini muayyen bir tekâmül derecesinde enkarne ettirmişdir. Onun için insan, zekâsı ve ahlâkıyla diğerleri üzerinde ve üstündür.
    Lâm (Lâme: can) bedende yani zarfda enkarne olmuş bir ruhdan ibaretdir.
    İnsanda üç şey mevcuttur:

a) Beden yahut maddi varlık. (Hayvanlar gibi ve aynı hayati prensiple canlandırılmadır.)
b) Bedenle Lâm’ı (canı) birleştiren bir bağ vardır. (Bu, madde ile ruh arasında geçirgen ve vasıta bir cevherdir; diğer, orijinal adıyla perispiri)
c) Lâm veyahut gayri maddi varlık. (Bu varlık bedende enkarne olmuş bir ruhtur.)

Demek ki insanda iki tabiat vardır. Bedeni ile hayvanların tabiatını arz eder ve onlar gibi içgüdüye sahiptir. Lâm’ı ile ruhlar tabiatına aittir.

  • Bağ veya Perispiri, beden ile ruhu birbirine bağlar. Bu yarı maddî bir zarfdır. Ölüm demek en kaba zarfın (bedenin) harap oluşu demektir. Ölümden sonra espri, ikinci zarfını (perispirisini) muhafaza eder. Perispiri, ruhun; tabii halde bizim görmediğimiz esirî bir bedenidir. Fakat arızî olarak Aparisyon (Ruhun görünüşü) hadiselerinde olduğu gibi elle tutulur, gözle görülür bir durum alabilir.

Devamı için tıklayınız…

Kaynak: Neo Spiritizm Dr. Bedri Ruhselman, Modern Spiritizm Allan Kardec; Haluk Egemen Sarıkaya, 1978

 

POPÜLER BAŞLIKLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DİĞER YAZILAR

REKLAM

OKU OKU OKU

Dil Sadece Bir Et Parçası Değildir

Lisan-ı münasipten bıkmış okurlar, Hiç Anadolu Piç Amerika'yı okurken genç kuşak yazarların nefes alma odalarından birine konuk olacaklar. İhtiyarların "lisan-ı münasip" dediği, uygun bir dille anlatma illeti edebiyatın omurgasına çökmüş, çökmek ne kelime, bildiğin belini kırmış ve neredeyse yazının icadından beri halkı halktan korumak için devlet süspansiyonuyla steril,...

Eva Green, Virginia Woolf’u Canlandıracak

‘Vita and Virginia’ adlı film, Woolff'un 1927-1928 yılları arasındaki aşk hikayesini anlatıyor. Fransız oyuncu Eva Green, yazar Virginia Woolf’un şair Vita Sackville-West’le yaşadığı aşkı anlatan ‘Vita and Virginia’ adlı filmde oynayacak. Film, Woolff'un 1927-1928 yılları arasındaki aşk hikayesini anlatıyor. Chanya Buttton’ın yönetmenliğini üstleneceği ‘Vita and Virginia’ adlı filmde Virginia...

İnsanlar Arasında

Öfke ve kin doğruluğun sınırları dışındadır; bu tutkular yalnız işlerine akıllarıyla bağlanmayan insanların işine yarar. Doğru ve temiz işler hep ölçülü ve ağırbaşlıdır. Ölçü olmayan yerde kavga, gürültü ve haksızlık vardır. Doğru yol uğrunda kendimi ateşe atabilirim; ama elden gelirse başkalarını yanmaktan korurum. Montaigne Şatosu gerekirse herkesin evi...

İçdeney

"Gece aynı zamanda bir güneştir." Nietzsche’nin “Şen Bilgi” için söylediği şu sözleri kitabım için söylemeyi ne kadar isterdim: “İçinde derinlik ve neşenin sevecenlikle el ele tutuşmadığı hemen hemen hiçbir tümce yoktur!” Nietzsche “Ecce Homo”da şunları yazıyor: “Kimseye onun üzerinde kolaylıkla haklar tanımadığımız için ona kimseyi inandırmak istemediğimiz, olağanüstü,...

Gerçek Nedenler

Kolayca doğrulanabilir ki, büyük yazarlar, olayların nedenleri üstüne yazarken, yalnız en doğru bildikleriyle yetinmez, bir ince buluş, bir güzellik getirmek koşuluyla, inanmadıklarını da yazarlar. Bir şeyi ustaca söylediler mi, yeterince doğru ve yararlı söz etmiş olurlar. Asıl neden hangisidir, kesinlikle bilemeyiz; birkaçını bir araya getirir bakarız, doğru olan bunlardan...

Üşümek ve Uyanmak

Bir uzun yolculuktur varoluş ve her sözcük mabedimdir sen yokken... Her şey sana dönüşüyor... Bir şey yapamıyorum! Bu acizlikte sana sarılmak en iyisi... Gecenin koynundan seni koparıp alıyorum... İşte en güzel eğlence, en renkli hayalim... Hayaletinle sevişmek... Rüyalarımı yazan sensin. Gözlerimin bebeklerinde yaşayan küçük kızım... Işıksız, katıksız ve hep açım... Uykucuya...

Düşünce İle İnanç Hakkında

Düşünce, belleğin tepkimesidir. Belekte ise deneyim ve bilgi vardır. Var olan bir gerçekten başlayıp da, bunu oluşturan sebepler takip edildiğinde, düşünce zinciri veya diğer bir adıyla sebep sonuç zinciri oluşmuş olmaktadır. Sebep sonuç zinciriyle elde edilen son bulgu, bunu var eden bir sebebin olduğunun ispatıdır. Bu sebebin...

Gece Gelen Yokluğun

Enigma, şarap ve duman. Bir uçurum var arkamda, düşmeli miyim sana doğru? Yürümeli miyim yoksa gururla? Anlamsız bir döngüyle sarsıldı evim. Kapımda bekleşen gece varlıklarının homurtusu uyutmuyor beni. Çağırıyorlar. Beni sana götürmeye geldiler, biliyorum. Bak başladı işte. Utanıyorum pişman olduklarımdan. Kimsenin ısırmak istemediği küflü bir elma şimdi göğsün, hareketsiz! Çürüyoruz ikimiz de. Gece çöktü toprağına. Enigma, şarap ve duman! Solgun...

“Muhyiddîn İbn Arabî ve Düşünce Dünyası” Bir Sufinin İrfan Yolculuğu

İbn Arabî. İslam fikir ve ilim dünyasının en önemli şahsiyetlerinden biri kuşkusuz. Birçok ilmi hıfz etmiş, öğretmiş ve bu ilimlerin beşeriyete nüfuz etmesini sağlamak için dünyayı gezmiş hiç durmamış bir gezgin aynı zamanda. “eş–Şeyhü’l Ekber” sıfatını sonuna kadar hak etmiş bir mutasavvıf, müfessir, fakih, muhaddis, mütekellim ve...