modern-spiritizm-felsefehayat-min

 • ALLAH: ebedîdir, gayrı maddidir, tekdir, Kadiri Mutlakdır, fevkalâde iyi ve adildir.
 • ALLAH, canlı ve cansız, maddi ve gayrı maddi varlıklardan müteşekkil olan Kâinatı yaratmıştır.
 • Maddi varlıklar; görünen yahut cismani varlıklar; gayrı maddi varlıklar ise, görünmeyen, spirit âlemini, yani Ruhlar âlemini teşkil eden varlıklardır.
 • Cismani âlem ise: Tâlidir (geçicidir). Ruhlar âleminin cevherine hiç bir halel getirmemek şartiyle maddi varlık yokolabilir. Yahut hiç mevcut olmayabilir.
 • Ruhlar zaman zaman ölümlü beden zarfına bürünürler. Bu zarfın (bedenin) ölümle harap olması, Ruhların serbest kalmalarını intaç eder. (Bu fani zarf, bedendir.)
 • ALLAH, muhtelif maddi varlıklar arasında, insan cinsini muayyen bir tekâmül derecesinde enkarne ettirmişdir. Onun için insan, zekâsı ve ahlâkıyla diğerleri üzerinde ve üstündür.
  Lâm (Lâme: can) bedende yani zarfda enkarne olmuş bir ruhdan ibaretdir.
  İnsanda üç şey mevcuttur:

a) Beden yahut maddi varlık. (Hayvanlar gibi ve aynı hayati prensiple canlandırılmadır.)
b) Bedenle Lâm’ı (canı) birleştiren bir bağ vardır. (Bu, madde ile ruh arasında geçirgen ve vasıta bir cevherdir; diğer, orijinal adıyla perispiri)
c) Lâm veyahut gayri maddi varlık. (Bu varlık bedende enkarne olmuş bir ruhtur.)

Demekki insanda iki tabiat vardır. Bedeni ile hayvanların tabiatını arz eder ve onlar gibi içgüdüye sahiptir. Lâm’ı ile ruhlar tabiatına aittir.

 • Bağ veya Perispiri, beden ile ruhu birbirine bağlar. Bu yarı maddî bir zarfdır. Ölüm demek en kaba zarfın (bedenin) harap oluşu demektir. Ölümden sonra espri, ikinci zarfını (perispirisini) muhafaza eder. Perispiri, ruhun; tabii halde bizim görmediğimiz esirî bir bedenidir. Fakat arızî olarak Aparisyon (Ruhun görünüşü) hadiselerinde olduğu gibi elle tutulur, gözle görülür bir durum alabilir.

Devamı için tıklayınız…

Kaynak: Neo Spiritizm Dr. Bedri Ruhselman, Modern Spiritizm Allan Kardec; Haluk Egemen Sarıkaya, 1978

 

CEVAP VER

Yorumunuzu yazın
Buraya isim yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.