DENEME

spot_img

Aşk ve Tasavvufun İzdüşümü: Majidi’nin “Baran” Filmi

Aşk tasavvufta varoluşsal bir anlam içerir: Aşk insandır, dolayısıyla Allah’tan gelir ve insan ilahi aşkın bir ürünüdür. Aşk-ı mutlak kendisinde kendisini görmek için yalnızlığına...

Aile ve Ev Mitinin Sinemadaki Görünümleri

Aile ve Ev’in Neliği Üzerine Bir Soruşturma Kendi evimizi ev olarak görmemek, orada kendimizi evimizde hissetmemek, ahlakın bir parçasıdır.Theodor W. Adorno Aile otoritenin daha doğrusu ahlaki...

Yazma ve Arınma Üzerine

'Yazma' ve 'Arınma' bağlamında burayı işgal etme hakkını kendimde bulabilirdim dolayısıyla oldukça cüretkar davranmak durumundayım —yazı izin verdiğince. Baştan söyleyeyim: yazmayan bilmez, yazacaklarım sadece yazarak...

Popüler

İnternet’te Sanat Mümkün mü?

İnsanların, sanatçılar da dahil olmak üzere tarihin bazı dönemlerinde "artık sanat mümkün mü" gibisinden sorular sordukları olur. Derken, bütün bu soruların bir "sinirsel çöküşün"...

İçimizdeki Köstek

Bir önceki yazıma istinaden, “okuması iki dakika, fakat araştırma, inceleme, anlama ve uygulaması uzun süren bir yazı”, diye belirten bir okuyucuya, ölçülen yaş ve...

‘Osmanlı Felsefi Çalışmaları’ ve ‘Voltaire’ Üzerine Notlar

'Tanzimat'tan Cumhuriyet'e devreden felsefe mirasımızı, sürece doğrudan müdahil kurucu aktörlerin arayışlarına tanıklık eden felsefî metinlerle gündeme getirmeyi amaçl' Osmanlı Felsefe Çalışmaları Dizisi'nden yeni kitaplar...

Metafor Nedir?

Metafor, diğer adıyla "Mecaz"... Etimolojik olarak Antik Yunan 'a kadar uzanan bir söz sanatı, tıpkı Türk Edebiyatın' daki Mecaz-i Mürsel ya da Kinaye gibi. Ancak...