blavatsky-olum-felsefehayat

Bağlantılılık ve benzerlik : Bağlantılılık özelliği, evrenin değişik yerlerindeki hareketlerin birbirleriyle bağlantılı olduğunu ifade eder. Eski Hermetik deyişle, “Yukarıdaki ne ise, aşağıdaki de odur; aşağıdaki neyse yukarıdaki de odur”. Gizli bilimlerle ilgilenen kişiler bunu, bilinmeyen bir şeyi bilinen benzeriyle karşılaştırarak incelemekte kullanırlar, çünkü her ikisini de yöneten yasalar aynıdır.

Fizik ve geometri bilgisi insana oturduğu gözlem-evinden uzak yıldızların uzaklıklarını ölçme imkanı veriyorsa, aynı şekilde bağlantılılık prensibi de bilinmeyeni bilinen yardımıyla anlamaya yardım eder. Bağlantılılık ve benzerlik yardımıyla ulaşılan temel gerçeklerden birkaçı, her şeyin maddeden ya da bedenden oluştuğu, hareketin aktif enerjiden doğduğu ve bir bilinç içerdiğidir. Madde, çelik ya da sert bir granitten, çok hafif yoğunluktaki gaza kadar değişik durumlarda olabilirse, bilmediğimiz başka boyutlarda eterik bile diyemeyeceğimiz yoğunlukta başka maddeler ve canlılar da olabilir.

Nerede bir madde varsa, orada bilinç de, hareket de vardır. Bunlar hiçbir zaman birbirlerinden ayrılmazlar. Yasa ve Düzen : Evren yasalarla yönetilir. Nedensiz bir oluş anlamında, şans diye bir şey yoktur. Kör şansa dayalı olarak görülen olaylarda bile, bilinmeyen yasalar ve düzen geçerlidir. Bu bakımdan, şans sözcüğünün kullanıldığı her yerde bilinmeyen bir neden ya da nedenler vardır.

Evrende aynı şartlar altında etki eden aynı nedenler, aynı sonuçları doğururlar. Her şey, belirli bir nedenden kaynaklanır. Bir kutudan masaya atılan zarda bile şanstan bahsedilemez. Çünkü atılan zarın alacağı konum, kutudaki konumuna, atılırken uygulanan kuvvete, atılma açısına, masanın durumuna vs. vs. bağlıdır.

Titreşim : Evrendeki her şey sürekli bir titreşim içindedir. Maddenin 17 her parçacığının ve her kütlenin titreşim içinde olduğu gibi, ışık, ısı, elektrik, manyetizm gibi doğa kuvvetleri de titreşim halindedirler.

Fiziksel dünya haricindeki boyutlarda da sürekli bir titreşim vardır; boyutları birbirlerinden ayıran da işte bu titreşim oranlarıdır. Duygular bile titreşimler yaratırlar ve iki insanın duygularının uyuşması, duyguların titreşimlerinin aynı ya da birbirine yakın olmasındandır.

Ritm : Evrendeki her şeyde bir ritm vardır. Ritm, hareketin, değişimin ve etkinin belirli aralıklarla ve sırasıyla tekrar etmesidir. Ritmin en basit ve tipik örnekleri, bir sarkacın salınımı, Dünya’nın kendi etrafında ve Güneş’in etrafında dönüşü metronomun hareketidir. Ritmlerin tümünde belirli aralıklarla ters yönde tekrar eden bir hareket, değişim, eylem vardır. Tamamlanmış ritm, bir yörüngede dairesel olarak hareketi ifade eder, ancak, daire merkezinin de kendisininkinden daha güçlü bir ritm etkisiyle hareket ettiği hallerde, spiral, ileriye doğru bir hareket söz konusudur.

Kutupluluk : Kutupluluk, evrendeki karşıtlıklar çiftini ifade eder. Her şeyin bir kutbunda kendi varlığının diğer kutbundaki bir karşıtı vardır. Kutuplaşmış karşıtları olan her şey, karşıtları dengelemiş bir birim oluşturur. En basit örneği, kendisi tek olduğu halde iki karşıt kutbu olan mıknatısdır. Her zaman, yukarı ve aşağı, sağ ve sol, yüksek ve alçak, gündüz ve gece, sıcak ve soğuk, önce ve sonra, hızlı ve yavaş vb. gibi kutuplar vardır.

 

Blavatsky’nin Öğretisine Göre İnsan ve Ölüm Sonrası
Derleme: Lami Teksöz

CEVAP VER

Yorumunuzu yazın
Buraya isim yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.