Celse: 130

’Adem ile Havva hikayesi beşer anlayışının, özellikle bugünkü beşer anlayışının kolaylıkla benimseyemeyeceği bir vakıayı içine alır. Çünkü bir erkek varlıktan normal yolların dışında bir başka varlığın meydana gelmesi imkansızdır.Yani mukaddes kitaplarınızın Adem’den türeyen bir Havva hikayesi artık eskimiş bir realitenin sembolizmini ifade etmektedir. Kainatta daima varlığın bedeni olarak tevali etmesi erkek ve dişi iki varlığın çok değişik sistemler içerisinde birbirleriyle alaka kurmasından sonra hasıl olur.

Havva, Adem’den peydah olmamıştır. Adem ilk yaratılan varlık değildir. Adem yeryüzünde sizin bilemeyeceğiniz ve bilmeniz için de herhangi bir gerekçe olmayan bir zamanda yeryüzünde yeni bir neslin, yeni bir tekamül planının ilk öncüsü ve tatbikatçısı olmak üzere vazife almış bir varlıktır. Şüphesiz bu vazifeyi ruhi planda almış, sonra enkarne olmuştur. Fiziki tevarüsü aynı kudret ve hakimiyetle devam ettirebilmesi için kendisi ile beraber vazife almış bir zıt kutba yani bir dişiye de ihtiyaç var idi. Bu vazifeyi de üzerine alan sembolik Havva’dır.

Bir sual vaaz edelim: Yeryüzünde mevcut olan ırklara göre, Havva ile Adem hangi ırka mensuptular? Irkların meydana gelişi zannedildiği gibi materyalist ilminizin bulabildiği izah tarzlarına bağlı olarak, renk hücrelerinin asırlar boyunca fiziki şartlar altında başka türlü çalışmasından meydana gelmemiştir. Her bir renk ve buna bağlı olan ırk, özel bir ruhi yapının; bir tekamül seviyesinin ve bir vasatın neticesinde bu şekli almıştır. Şüphesiz kainatar gayrı meskun değildir. Biz size ancak spiritüel bilginin ve spiritüel alemin ve İlahi Bilgiler’in Kanunlar’ın ifadeleri olan sözleri söylemeye mezunuz.

Kısaca şunu belirtelim ki yeryüzündeki Adem ve Havva, sonsuzdan gelip sonsuza giden varlık neslinin sonsuza oranla pek genç öncüleridir. Ve arz için caridir. Ve sizler bu kuvvetli ve temiz neslin, gitgide dejenere olan uçlarısınız.’

Ergün Arıkdal
Devre Sonu-Sf: 220,221,222

Bazı yerel gazetelerde ve The Parlemento Dergisi‘nde köşe yazarlığı ve haber editörlüğü yaptı. Yazılarını Mavi Melek Edebiyat Topluluğu, Düşünbil gibi dergilerde yayınlama fırsatı buldu. 2009 yılından bu yana felsefehayat.net'in (kurucu) editörlüğünü sürdürmektedir.

CEVAP VER

Yorumunuzu yazın
Buraya isim yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.