Ana SayfaDenemeSatanizm Dosyası

Satanizm Dosyası

Antik Mısır çok tanrılı din ve mitolojisi ve Antik Roma-Yunan inanışında bulunan ve temelini bu kadim inanışlardan almış güçlü bir akım olan Satanizm, tüm yaşamsal köklerini, kendi gerçeğini içten içe negatif bir daire içine hapsetmekle devam ettirir. Satanizmi güçlü kılan onu yaratan dinlerin ve inançların kendisidir. Bu yüzden Satanizm, zaman zaman, çok büyük güç elde etmiş ve inançları neredeyse yenik düşürmüştür.

Satanizmi kısaca, dinlerin kendi zaaflarından doğan, hata gösterici bir inanç sistemi olarak bilmeliyiz. Satanizm, kendine has antiklerikal (din aleyhtarı) bir tepkiyle, sivil bir ekolü de simgeler. Bu yönüyle elitist bir din veya akım olarak da adlandırılabilir. İçerdiği hiyerarşik değerler ve dayandığı köken bakımından hem bir ruhaniliği, hem de eylemselliği savunur.

Satanizm bu yüzden pasif bir yapıyı kabullenmez. Satanizm kendi içinde devingen ve değişken bir yapıyla sürekli evrilir, çünkü gücü, bu sayede bulacağını bilir. Tabii ki bazı kökleri sabittir ama çok parçacıklı – kompleks yapısını da unutmamak gereklidir.

satanism and egyptian

Satanizmin en büyük düsturlarından biri de “güçlü ve büyük olmak” için her yolun mubah olduğudur. Değişim, evrim ve ayak uydurma derken bundan bahsediyorum. Bu özellik aynı zamanda Satanizmin ne kadar eylemsel bir din olduğunu da ortaya koymaktadır. O, antik kökeniyle ve içerdiği kadim değerlerle bugüne ayak uydurmayı bir yetenek sayar ve buna göre davranmaktan asla kaçınmaz.

Anton Szandor LaVey, Şeytan Kilisesi’ni kuran Amerikan okültist

Aristokrat Yapı

Şurası kesindir ki herkes Satanist olamaz, çünkü bu öğreti, herkesi kapsayan bir sürü ideolojisini içermez. Bu inanışın içerisinde olan insanlar topluma ve toplum ahlakına uyum göstermezler, onların kendi hiyerarşisi ve disiplinleri vardır bu da aristokratik yapıdan kaynaklanır. Örneğin; ritüel ve inandığı değerleri hesaba katarak, Satanizmin karakteristiğini ortaya koyabiliriz. Nihilizm, Paganizm, Nazizim, Pragmatizm, Perspektivizm, Okültizm, Solipsizm, Anarşizm gibi okul ve disiplinlerden beslenir. Ve bu sayılanların kaynağını da yine karanlığın ve Seitanın değerlerinde bulur. Satanizm, bu yüzden aristokrat bir hiyerarşiyi ve kültü kendisinin koruyucusu olarak görür.

Negativin Türevleri ve Kültler

Bafomet, Belial, Azazel, Diábolus, Şetane, Samael, İblis, Satan, Mephistopheles… Hepsi negatif gücün isimleridir, yani türevleridir. Satanizme göre iyi ve kötü anlayışı yanlıştır çünkü her insan bulunduğu zekasal konuma göre her şeye bir değer vermektedir. Birisi için yanlış olan diğeri için doğru olur, bu yüzden iyi ve kötü isimler konumlanır. Kimi İbranice, kimi Arapça, kimi Latincedir. Ama hepsinin ortak kaygısı, yıkıcı, zeki, muhalif ve özgürlüğüne düşkün, asi “kaos kültü”nün ta kendisidir. Bu tarz kadim inanışlara meyilli olan Satanizm Öğretisi, tarihteki Nihilist ve çok tanrılı dinlerin putlarına ve yadsınan, unutulmuş tanrılarına büyük önem atfeder ve onlardan feyz alır.

Kaos, Satanizme göre bir direnişi ve gücü simgelemektedir. Var olan değerlere ve düzene karşı geliştirilmiş sistematik bir isyanı dile getirmektedir. Hıristiyan’ca düzenlenmiş ve tamamen yozlaşmış bir dünyayı yeniden tasarlamak ve bunu tamamen dışlanmış, antik, karanlık değerlere göre yapmak… Satanizmin tek dileği budur. Kaos kültü, Satanizmde çok vahim bir konudur; mevcut ahlak değerlerine göre daha güçlüdür ve insanı kendine dönmeye zorlaması açısından da bir yenilenmeyi ve tazelenmeyi sunar.

Satanizmin Cazibesi

Tek kelimeyle güçlü ve farklı hissetme… İnsana verdiği kendine güven duygusu ve korku tanımazlık; Satanizmin sağladığı en güçlü fenomenlerdir. Dış dünyaya ve ifadenize yansıyışı ise, “kendi içinde bir dünya yaratma gücünü bulmaktır. İşte tüm vurgu budur ve hayata sataşmaktan korkmayan birey ya da özne, hep bunu ister aslında ve bu Satanizm de kesinlikle mevcuttur. Güç budur! Büyük olma iradesi gibi güçlü içgüdüler, Satanizmin içinde yuvalanan birçok avantajdan en çekici olanlarıdır.

Satanizm ve Metal Müzik Kardeşliği

Bilindiği üzere Rock Müziğin ya da onun uzantısı olan Metal Müziğin çıkış noktası popüler şeylere bir tepkiden ibaret. Bunların arasında, siyasal düzen, müzik, din, gündelik yaşantı vs gibi şeyler sayılabilir. Satanizmin popüler olan şeylere, ne kadar kin beslediği herkesçe aşikârdır. Bu açıdan Metal Müzikle ortak bir potada buluşabilmiş olması hiçte garip değildir. Çünkü Metal Müzik, hem sound olsun hem de dayandığı tarihsel miras bakımından Satanizmle aynı kaygıları paylaşmaktadır. Ama şunu da belirtmeliyiz ki Satanizm kesinlikle Metal Müzik öncesine ait bir kültürdü ve buradan şunu söyleyebiliriz:

Satanizm Metal Müziği, geniş kitlelere ulaşma ve bu kitlenin özlemlerini dile getirmede bir araç olarak kullanmıştır. Kısacası Metal Müzik, Satanizmin bir uydusu olarak onu yüceltmiş, kitlelere tanıtma ve sevdirme rolünü üstlenmiştir.

Sonuç

Satanizmin ne olduğu epeyce tartışmalı bir konudur ve aslı itibariyle epeyce eski inanışlara ve ritüellere dayanır. Bu bağlamda Satanizmi salt olarak “Şeytanın Öğretileri” şeklinde özetlemek yanlış olacaktır. Çünkü Satanizm de başat değer Şeytan ya da Kötülük gibi görünse de asıl aktör ve kötülüğün ya da her şeyin yaratıcısı insandır. Satanizme, hümanist bir proje edasıyla -sadece Kaosu değil aynı zamanda tüm kaosun mimarı olan- insana ve onun yarattığı değerlere tapınmaktır diyebiliriz. Bu yönüyle Satanizm, ne göründüğü kadar basit ne de o kadar sığ bir kültürdür.

Can Murat Demir & Ave Ate Maledictum

Editör (CMD)
Editör (CMD)http://www.felsefehayat.net
Yazılarını Mavi Melek Edebiyat Topluluğu, Düşünbil gibi dergilerde yayınlama fırsatı buldu. FOL Kitap öncülüğünde bazı kitapların hazırlanmasında görev aldı. Bu kitaplardan bazıları "Sorunsallıkta Yaşamak", Jan Patočka, Plotinos, "Tanrı, Ruh ve Mit", Henri Bergson. 2009 yılından bu yana felsefehayat.net'in (kurucu) editörlüğünü sürdürmektedir.

4 YORUMLAR

  1. Yahu kardeşim söylemeyeyim diyorum ama zorla sinirlendiriyorsunuz adamı! Heavy metal dünyadaki adaletsizliğe, vahşete, ayrımcılığa ve kötü olan ne kadar eylem varsa bütün bunlara karşı direnen küresel değil evrensel bir isyandır. Bunun satanizmle ne alakası var şimdi. Sizin şu anda tek yaptığınız satanizm denen lanet olası inanç yüzünden heavy metali bütünüyle kötülemeye çalışmak! Çok rica ediyorum lütfen iyiye ve doğruya yönelmeye çağıran müziklerle aşağılık insanların çığlıklarını birbirine karıştırmayın!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

DİĞER YAZILAR