Tekamülün Hususiyeti

Tecrübe büyük bir şeydir; tecrübede karşılaşılan her muvaffakiyetsizlik insana bir hatasını öğretir. Hatadan sonra çekilen ıstırapsa insana doğruyu gösterir. Bedri Ruhselman

Yazıya başlamadan önce sipiritizma konularına vakıf olmayanların zihinlerini açabilecek birkaç soru;

1- Neden geldim dünyaya?
2- Madde nedir?
3- Ruhun sirkülasyonu ne demektir?
4- Yolculuk nereden nereye sürmektedir?
5- Varoluşumuzun amacı nedir?
6- Mutlak (tek) bir gerçeklik mümkün müdür?
7- Hayatımın bir anlamı var mı?

Neo-spiritüalizmde sıkça kullanılan ve tüm teorik ve pratik çalışmaların özünü simgeleyen hususların başında tekâmül denilen macera gelir. Peki, neden önemlidir bu kavram? Neden hayati önceliğimiz tekamül? İsterseniz bu derin tartışmanın hususiyetini belirtmeden önce gelin kavramın genel bir izahına göz atalım: -bknz. Varlık, Madde ve Tekâmül-

Tekâmül; varlık-madde etkileşiminden doğan ve ruhsal planlardaki tesirlerin, düalist ilke ışığında, insan idrakinde yaptığı titreşimleri ifade eder. Kısaca tekamülü böyle tanımlayabiliriz. Tanımdan da sezileceği üzere, tekâmülün iki önemli sacayağı var: Varlık ve Madde. Peki, tekamül denilen sonsuz macerada hangi enstrümanlar yer alır, kısaca sayalım.

Soru: Tekâmül yolculuğumuzda neleri alırız, hangi mülkleri yükleniriz? Acı çeker miyiz?
Cevap: Bu dünya planındaki davranışlarımız, değer yargılarımız, bedenimiz, tavırlarımız… Bu sayılanların hepsi tekâmülün bizdeki yansımalarıdır. Bunlar çoğaltılabilir. Örneğin; izlediğiniz bir film, gittiğiniz bir tiyatro oyunu, gördüğünüz bir rüya, kavgalarınız, ürettikleriniz, nefretiniz, sevginiz, aileniz, devletiniz, uyruğunuz, cinsiyetiniz, korkularınız, dini inancınız, yaşadığınız şehir, akrabalarınız, sevgiliniz, sezgileriniz, okuduğunuz kitaplar, gördüğünüz ve şahit olduğunuz olaylar, hayalleriniz… İşte size tekâmülün gerekleri ve mülkleri…

Örnekleri daha da çoğaltabiliriz, bu mümkün. Hayatın her alanında, vazifeye, bilgiye ve olgunlaşmaya, genişlemeye tekâmül eşlik etmektedir. Bu böyledir. Bu bir ilkedir. Tekâmül, ruhun ışığıdır, öz idrakin yani varlığın evrene yansımasıdır. Bu yol sonsuzdur, nurludur. Bu bağlamda sezgilerinizi takip etmeniz ve yaradılışın kusursuz kanunlarına teslim olmanız yeterlidir.

Tekâmül her yerdedir, sen, ben “O” ve bizdir.

Dünyada her hareketin kendine mahsus bir hedefi mevcuttur. En ufak bir işin tesirinin; senelerce sonra meydana gelecek bir hadisenin bir noktada başlangıcı, bir inikâsı olması mümkündür. Fakat ne yapılan o işten insanda kalmış bir hatıra mevcut bulunur, ne de bu yeni hadisenin zuhurunun eski işle bir münasebeti aranabilir. [1] Spatyom’dan Kadri

Spiritizma okumaları yapanlar bilirler, “Spaytom’dan Kadri” rehber bir varlıktır, Bedri Beyin’ de birçok celsesinde önemli tebliğlerde bulunmuştur. Özellikle Spatyom planını çok iyi tanıyan ve konu hakkında birçok örneği de celselere taşıyan bir vazifelidir. Kendisinin tebliğ ettiği ve alıntıdan da anlaşılacağı üzere, evrene ulaşan her titreşim kesinlikle tekâmülü etkilemekte ve bizi değiştirmektedir.

Yüzeysel (dünya planına ait) Zaman kavramına takılmadan hayatınızda meydana gelen ya da gelecek olan her hadisenin bir karşılığının olacağını unutmayınız. Düalist İlke gereği her etkileşimin bir tesiri olacağını da söylemek yerinde olacaktır.

Konuyu serimlemek adına, sürekli özgür vicdandan bahseden göksel kitaplar (Kur’an, Tevrat, İncil, buna İlahi Nizam ve Kainat’da dâhil edilebilir), sizce, bu sonsuz yolculuğu tesadüfe ya da rastgele bir akışa mı bağlamıştır, tabii ki hayır. Unutmayınız ki insana bahşedilen -yüzeysel zaman ve mekânda vuku bulan- her türlü bela ve acı da dâhil her şey tek bir ilkeyi önceler: Tekâmül kaçınılmazdır ve asla ve asla tesadüflere mahal vermez. Bu yolculuğun, kader mekanizmasıyla, üniteyle ve vazifeli varlıklarla alakası bulunmakla birlikte, aslı itibariyle özgür vicdanın seçimleriyle ve incecik örülmüş olan varlığın idrakiyle alakalıdır.

Dünyaya bazı varlıklar gelip gitmiştir ki, bunlar, insanlığın tekâmül yolunda kalkınarak hızlı hamleler alabilmesi için bütün hayatlarını tamamen bu işe vakfetmişler, bu gaye ve maksat uğrunda yaşamışlar ve yapmış oldukları işlerin hiçbirinden ne maddi, ne manevi hiçbir karşılık beklemeyi hatırlarına bile getirmemişler ve yaptıkları veya yapmak istedikleri işleri yaparken hızlarını, ne beşerî herhangi bir teşvik edici duygudan almışlar, ne de beşeri herhangi bir endişeye kapılarak yavaşlatmışlardır. [2]

Tekâmül seyrindeki insan idraki, Üniteye [3] birliğin olduğu yere doğru süzülürken bu akışkan âlemde Nefsaniyet ve idrakin savaşımı ile daha da çetin bir hal alır ve düalist ilke harekete geçer, yani evrenin vazgeçilmez evrim diyalektiği… İşte size mücadele alanı ve tatbikatın geçek adresi; “Kamil İnsan” Tekâmülü ancak bu ruh formu üstlenebilir, gerçek ışık ve nur bu sayede maddeye değer ve anlam kazanır. Tekâmül bu yönüyle tüm tabulardan, zincirlerinden kurtulmayı dileyen insanın mecrasıdır.

Varlığın mayası idraktir. 

Şunu tekrar etmekte fayda var; ruhun dünya planında yer almasının başlıca amacı tekâmüldür. Bunu not etmeliyiz. Bunu saptamak önemli çünkü insanın varoluşsal tözü bu ilkeye dayanır. İnsandan tekâmülü alın geriye kalan bir hiçtir, tekâmül hiçleşmenin düşmanıdır ve bu açıdan insan için bir nimettir. Semavi bir tebligat olan İlahi Nizam ve Kâinat adlı eserde de vurgulandığı üzere, varlık, tekâmül olmadan bomboştur, amaçsızdır, bilinçsizdir. Bilinçsiz olan bir varlık zaten düşünülemez. İnsanın, kabalaşarak doğduğu bu âlemde tek bir vazifesi vardır, o da “TEKÂMÜL”

Yazımızın sonunda şunu belirtmek faydalı olacaktır;

Her insan varlık planında yaşar ve dezenkarne [5] (ölüm) sonucunda spatyoma göçer, ancak bu boyut değişikliği tekamülü sonlandırmaz, tekamül sonsuz bir deneyimdir ve bizim için bahşedilmiş en yüce ruhsal bilgelik makamına ulaşma arzusuyla şekillenir.

Şimdilik bu kadar…

Bu yolculukta gerçeğin nuruyla taçlanmanız dileğiyle…

Can Murat Demir

Dipnotlar:
[1] Mukadderat ve İcabat – Dr. Bedri Ruhselman
[2] Bedri Ruhselman
[3] Yönetim mekanizmasının beyni. Bu kavram bana çoğu kez tasavvuftaki Vahdet-i Vücut minvalinde belirtilen Ayan-ı Sabite’yi hatırlatır.
[4] İlahi Nizam Ve Kainat
[5] Literatürde “ölüm” ikame edilen sözcük, spiritizmde ölüm sadece sayısal bir veridir, yani “ruh” ölümsüzdür.

Editör (CMD)
Editör (CMD)http://www.felsefehayat.net
Yazılarını Mavi Melek Edebiyat Topluluğu, Düşünbil gibi dergilerde yayınlama fırsatı buldu. FOL Kitap öncülüğünde bazı kitapların hazırlanmasında görev aldı. Bu kitaplardan bazıları "Sorunsallıkta Yaşamak", Jan Patočka, Plotinos, "Tanrı, Ruh ve Mit", Henri Bergson. 2009 yılından bu yana felsefehayat.net'in (kurucu) editörlüğünü sürdürmektedir.

POPÜLER BAŞLIKLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

DİĞER YAZILAR

REKLAM

Dahası - Ötekiler - BAŞKASI

Koskoca Bir Kıtanın Kişisel Nedenle Kaybı

11. yüzyıl Viking halklarının en güçlü olduğu dönemdi. Kanunları çok iyi düzenlenmiş, vahşetleriyle ünlenmişlerdi. Yöneticileri dünyanın en zengin ve en güçlülerindendi. Bizans İmparatorluğu'nun gurur...

Until the Light Takes Us

Until the Light Takes Us (Işık Bizi Alana Kadar) bir black metal belgeseli, Darkthrone'dan Fenriz ve Burzum'dan Varg'ın diyaloglarıyla ilerleyen bir film. Belgesel, Varg'ın...

Gündelik İşler, Nesne ve Özne Hakkında

Gündelik işler (ile uğraşmak) insanı bir nesne mi yapar? Bir şeye odaklanmak bir saplantı mı yoksa bir nimet midir? Bu sorular aynı zamanda insan...

Lacrimosa: Akan Göz Yaşları

Requiem (ayin) boyunca zihninde dönüp duran tek yakarıştır bu: "Madem bana Mozart’ınki gibi bir yetenek vermedin, onu anlamamı sağlayacak zekâyı da vermeseydin" İçine girildiği andan itibaren varlık...

Başarısız Oldugumu Hissettiğimde

Yaşam, bana bir şeyler mi anlatmak istiyorsun? Çünkü... Başarısızlık ben bir başarısızım demek değildir; Henüz başaramadım demektir. Başarısızlık ben hiçbir şey gerçekleştiremedim demek değildir; Bir şeyler öğrendim demektir. Başarısızlık aptallaştım...

İnsan Olma Karmaşası

Birkaç gün boyunca olmadık patırtıların sessizliği içinde buldum kendimi. Tavana bakmaktan boynum kırılacak gibi oldu. Öyle bir şey fark ettim ki bizler her zaman...

Yokluğun Tadı

Acılı ruh, didinmeye düşkün eskiden, Umut ki mahmuzu can katardı çabana, Artık sürücün olmaz! Utançsız yatsana Kocamış at, her engele takılıp giden. Katlan yürek; ağır uykuna dal şimdiden. Yenilmiş,...

Şiir ve Yaşam

Şiirin değerini belirleyen şey onun anlamı değil (yoksa o şiir değil bilgelik, âlimlik taslamak olurdu) bilâkis onun biçimidir. ... Son yıllarda sanatta düşünceyi ortaya çıkarma...

Kemirgen

... sen kalkıp gittiğin zaman paydos zilinden sonra çocuk püskürten okul kapısı gibi özlemeler savuruyor üstüme aşk sen gidiyorsun ben bomboş kalıyorum içimde gezen yalnızlığın ayak seslerinin yankısı tırmalıyor bedenimi dışarı...

Hiç ve Kendilik ya da Hiç ile Yolda İken

Bugün “Hingabe” sözcüğü üzerine düşünürken, sözlük karıştırdım. Türkçe’de “terk”, “feda” ile karşılanıyor. “Hingeben” terk etmek ise, sevgi bağlamında kendini terk etme(k)’dir, kendinden vaz geçme,...

Her Şeyden Önce Tanrı’dan Sonra

Kutsal kitaplara yazılmış Tanrı sözleri, bunca zaman inanç ağlarında birleştirici olarak gösterilmiş. Aklın, Bilimin, İnançların sorduğu benzer sorular garip bir çıkmaza dayanıp, doğru cevabı...

Heidegger’in Zor Mesaisi: “Tinin Görüngübilimi”

Bu kez oldukça zor, tartışmalı ve çetrefilli bir eser hakkında yazacağım, daha doğrusu yazmaya çalışacağım: Tinin Görüngübilimi. İtiraf etmeliyim ki biraz huzursuzum, huzursuzluğumun sebebine...

Alacakaranlıkta Bir Kadın ve Lichtung

Göz kamaştırıcı ışınların tinsel tuzaklara boyun eğdirerek ve bir görkemli esrimenin karanlıklarını delerek geldiği atmosferde ansızın beliren yedi kafalı yılanlar, kendi şarkılarını söyleyen yunuslar,...

Zeka Testi Nedir, Ne İşe Yarar?

Bizde 'zeka testi' olarak geçen, İngilizcesi 'zeka bölüm puanı' gibi bir anlama gelen 'Intelligence Quotient Score' veya kısaca 1Q olarak adlandırılan bu test, İngilizcesinde...

Şüphenin Peygamberi Descartes ve “Meditasyonlar”

‘Tasavvur etmek’ bir diğer adıyla ‘Düşünmek’, birtakım metafiziksel tehlikeler içerir. Düşünmeye adadığınız her zaman dilimi, hayatınızın gerçekliği ─ve en önemlisi─ varlığınızın anlamı üzerine gölge...