Ana SayfaEditörYaşantının Ahlaka Musallatı: Filozofça Olan Üstüne Bir Deneme

Yaşantının Ahlaka Musallatı: Filozofça Olan Üstüne Bir Deneme

Saygıdeğer Burhanettin Tatar;

Doktora öğrencinize ithafen kaleme aldığınız Sunuş’a dair birkaç anekdot paylaşmak istiyorum. İlham için nezdinizde öğrencinize ve bizzat size teşekkür ediyorum.

Öncelikle yazışmamızın hiç te doğal olmayan mecrasından bahsetmek istiyorum: Teknolojik istenç, varlığını, bedenimizi hiçe sayarak tahakkuk ettirir dolayısıyla size yazarken bu saldırı ile boğuşmak zorunda olduğumu biliyorum. Bu şu demek: Kendimi açımlama girişimim teknoloji tarafından en başta ‒hiç te doğal olmayan yöntemlerle sabote dilmiş durumda. Düşünce hiyerarşimin bir an da yıkılması ya da yarıda kesilmesi hakkında sizi şimdiden uyarmak durumundayım. Teknolojik ortamdaki (karşılıklı) yazışmaların Beden ve Zihin tarafından onaylanmadığını, teknolojik olanın içinde vuku bulan düşünsel faaliyetin daha en başında yine teknolojinin bizatihi kendisi tarafından kontrol altında tutulduğunu da biliyorum.

(Bu engellemeleri en aza indirgemek için metni ayrı bir dosya olarak size yolladım: Mazur görün lütfen: Teknik olanın metafizik alanından bir nebze olsun kurtulmak istedim, bu amaçla mail gövdesine yazmadım.)

 ‘Yüz’ derken neye odaklanmalıyız?[1]

Yüz kavramı oldukça önemli bir mefhum. Gizlediği psişik kodlar ve insanın (ahlaki) eylemselliğini ihata etmesi hasebiyle dikkate değer bir alana işaret ediyor. Bu bağlamda Levinas okumalarına beni tekrar sevk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim açımdan bu hatırlatmalar ve geri dönüş manevraları [fenomenolojik sıçramalar] önemli, çünkü (Heidegger’in de belirttiği üzere) bizleri öteki başlangıçlara intikal ettirirler.

Sunuş’ta[2] farklı varyasyonlarla aynı soruyu yineleyerek tek bir şeye işaret etmişsiniz: Yüzleşme Ahlakının Ontolojisi. Ben merkezde Ahlakı görsem de ahlak ile yaşantının sevisini izlemek istiyorum.

Girizgahta bahsi geçen Sunuş adlı metni okudum. Okurken Levinas ve Gazali’nin tecrübe ettiği (entelektüel) hayatı kaba olarak düşündüm. Burada yüz kavramı ruhun bir cihetini işaret ediyor ve bu cihet kesinlikle sizin de Sunuş’ta buyurduğunuz üzere tecrübi bir kavram. Tecrübi söylemini biraz daha yapı-sökümüne maruz bırakmakta fayda var: Bir filozof için Yüz nedir? Bir filozof için yüz bedel ödenmesi ve bizatihi kendisinin aşılması gereken her türlü şeydir. Örneğin Gazali’nin şüpheciliği onun bir yüzüdür, Levinas’ın Yahudi Soykırımı hakkında ya da bu bağlamda (Hocası) Heidegger ile ilgili söylemi[3] bir yüzdür. Hülasa hem epistemolojik hem de etik bir okumayı gerektiren bu yüz(ler) aslında acı ya da bedel ile de irtibatlıdır: ‒kısaca filozofun (hikmetli ve bir yandan musibet dolu) yaşantısını[4] imler. Belki de bahsi geçen Sunuş’a ilham veren şey filozofların ahlaki kaygılarının ortak bir noktası olduğudur. Filozof, ahlaki olanın sürekli serpildiği biricik adrestir. Bir bakıma filozof, bedel ödediği kadar yüze, dehşetle ilişkiye girdiği kadar da bilgedir. Yüz(ler), bir hayat bildirgesidir.

Yüzleşme

Yüzleşme, bağlamı oldukça zengin bir tabir. Hatta Sunuş’ta şöyle bir tümceniz var: “Gazâlî ve Levinas felsefelerinde yüzleşme ahlakını araştırırken, onların yüzleşme ahlakı bağlamındaki düşüncelerini irdelemek ve karşılaştırmak bir şeydir; onların tamamen öteki olarak görebilecekleri biriyle hangi yüz ile diyaloga girebileceklerini sorgulamak ayrı bir şeydir.” Birbirine bağlı gibi görünen ancak temelde birbirinden tamamen farklı iki tümce bu aslında. Birincisi edilgen (izleyici) özneyi, ikincisi bizzat iş üstünde olan özneyi işaret ediyor. İki farklı edim iki farklı cümle. Normal şartlarda ya da doğal yollarla en zor olanı seçip tarafımızı açık etmekte fayda var: Gazali ve Levinas kendi tecrübelerini felsefeleriyle birlikte yaşarlar, bu doğrultuda yüzleşme tabiri bu iki filozof için biçilmiş kaftan gibi görünmektedir. Levinas tecrübesi (felsefesi) öteki merkezli bir imtihandadır, Gazali ise kendisiyle. Bu durumda ortaya eşsiz iki örnek çıkmaktadır.

Karşılaşmanın diyalektiğinde yer alan şey yüzlerin buluşması, yüzlerin dansıdır ‒yüzlerin kavgası değil. Filozof tabiatı gereği ‘yüzleşmiş olanı’ çağırır kendine. Yüzleşme bir yaşantının Öteki üzerindeki tahakkümü değildir. Yüzleşme bir Ben’in Ötekinde kendini görmesi, kendini teşkil etmesidir. Yüzleşme bir yanıyla entelektüel şölendir.

Yüzleşmede merkez olarak Ahlakı alsam da aslında pergelin diğer ayağı filozofun yaşantısında olmaya devam edecektir: Zaten filozofça dediğimiz varlık alanı özünde bu iki kavramın ne kadar uyumlu çalıştığıyla ilgili değil midir?

Sonuç

“…Hiç kimsenin tek bir yüzü yoktur”[5] gerçeğiyle karşılaşma aslında yaşantının daha doğrusu filozofça yaşantının ne denli çok yönlü ve zengin nimetlere teşne olduğunun da göstergesidir. Filozof yüz(ler) biriktirendir: Yüzleriyle gurur duyandır. İşte tam da bu yüzden her yüzleşme filozof için bir başka yüze açılan pencere gibidir. Yüzleşme yüz-leş-me-dir.

Can Murat Demir
Samsun 2022

[1] Şengül Özdemir, Gazâlî ve Levinas Felsefelerinde Yüzleşme Ahlakı (Sunuş), Samsun 2022.

[2] “Buna bağlı olarak yüzleşme ahlakı tabirini ‘yüz’, ‘yüzleşme’, ‘ahlak’ kelimelerinden hangisini merkeze alarak irdelememiz gerekir?” (a.g.e., s.1)

[3] “Çoğu Alman’ı bağışlayabiliriz, ama bağışlamanın zor olacağı Almanlar da vardır. Heidegger’i bağışlamak zordur.”

[4] “Yaşantı” sözcüğünü gündelik yaşam anlamında değil daha çok filozofun kavramlarla uğraşı ve mefhumların hayatındaki pratik pozizyonları yerine kullandım.

[5] (a.g.e., s.10)

Editör (CMD)
Editör (CMD)http://www.felsefehayat.net
Yazılarını Mavi Melek Edebiyat Topluluğu, Düşünbil gibi dergilerde yayınlama fırsatı buldu. FOL Kitap öncülüğünde bazı kitapların hazırlanmasında görev aldı. Bu kitaplardan bazıları "Sorunsallıkta Yaşamak", Jan Patočka, Plotinos, "Tanrı, Ruh ve Mit", Henri Bergson. 2009 yılından bu yana felsefehayat.net'in (kurucu) editörlüğünü sürdürmektedir.

BAŞLIKLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DİĞER YAZILAR

Dahası - Ötekiler - BAŞKASI

Spiritizm’in Temel İlkeleri I

... O halde Perispiri; soyut idrakin takdir ettiği gibi gayrı muayyen bir varlık değildir. O reel, hudutları muayyen, hatta bazı ahvalde gözle kulakla ve...

Walter Benjamin’in Modernite Eleştirisi

Geçmişle yeni bir ilişki tarzı içine girerek Modern çağı inceleyen Walter Banjamin, aynı zamanda tarihi de yeni bir bakış açısıyla okumaya davet ediyor bizi....

Klavyenin Tuşları

klavyelerin tuşları tanıştırıyor artık insanlarımızı. hangilerinin seslerini duyabiliyoruz ? sosyal ağ, gecenin karanlığında kaybolmuş bir fahişe hiç bir aktiviteyle ilgilenmiyoruz internet sayesinde. oturup saatlerce goygoy yapmak yeterli. profillerini sanatsal...

Benim İçin Acı Şudur…

Benim için acı şudur: İlkokul iki ya da üçüncü sınıftayken okullar kapanmış yaz tatili başlamıştı. Isparta’nın tuhaf bir sıcağı ve kuruluğu vardır yazları. Özellikle öğle...

Kardeşinin Gözünden Virginia Woolf

Virginia Woolf’un intiharından sonra, ressam kardeşi Vanessa’nın kaleme aldığı uzun bir mektup tarzında yazılmış olan 'Vanessa ve Virginia' çıktı. Virginia Woolf hem kültürel, hem edebi,...

Toz: Küçük “Şey”lerin Felsefesini Yapmak

İnce şeylerin felsefesini yapmak hatta onları yepyeni anlamlara kavuşturmak oldukça zor bir mesaidir. Felsefenin “şeylere” saldırısı ve suikastları diye nitelendirdiğimiz bu zor süreç derin...

Camus’ün Bilinmeyen Yönleri

20. yüzyılın en güçlü yazarlarından Albert Camus’ye ait yeni belgeler ve fotoğraflar yayınlandı. Kızı tarafından yayına hazırlanan kitap Nobel ödüllü yazarın bilinmeyen yanlarına ışık...

Albert de Salvo (Boston Canisi)

Ben mi? Ben kadınlara zarar vermem, ben kadınları severim Kısa hastalıklı hayatı boyunca Salvo'ya birçok lakap takılmıştır. 20'li yaşlarının sonlarında ona "ölçü alan adam" denilirdi....

Morfolojik Olarak Şiddetin Gramatik Ayrımları

Önce birtakım ansiklopedileri karıştırarak "şiddet" maddesinin karşısına yazdıkları rafadan yumurtaları bir bir okudum. Vay canınaydı! Ama bununla da yetinmeyip bazı temel eserlerin içinden şiddetin eserlerini çıkardım. İlginçtir,...

Erkeklerin Niçin Memeleri Var?

Memeli hayvanlarda erkeklerin süt üretmeleri fizyolojik olarak mümkündür. Bu hususta erkekler gerekli anatomik donanıma, fizyolojik potansiyele ve hormonlara sahiptirler. Ancak tabiatın bazı keçi ve...

“Aşk Meşru Bir Şey Olamaz”

“Babam yoksuldu ama belli etmek istemezdi” Cemal Süreya ile “konuşa konuşa”ya başlamak güç. Nereden başlamalı? On küsur yıldır girip çıktığı, oturup konuştuğu, çay içtiği, sohbet...

Akıl ile Zeka Arasındaki Fark Nedir?

Akıl aslında bir kabiliyettir, zeka da öyle. İkisi arasındaki en önemli fark, bir başkasından akıl alabilirsiniz ama zekayı asla. O, her insanın kendisine mahsustur. Bir...

Ün

Yaptığı iyiliği başkaları duysun diye, kendisine daha fazla değer verilsin diye yapan, doğruluğu dillerde dolaşmak koşuluyla doğru olan adamdan pek hayır gelmez. Gredo che'I resto...

Bilgi ile Olmak

Şuna bütün gönlümle inanıyorum: Ahlâk elbette bilgi ile çok ilgilidir ama nasıl bir bilgi ile ilgidir? Örnek olabilme bilgisi ile. Biz bunu çok denedik;...

Tanrı Kavramı

Ramtha Hakkında Kısa Bilgi. Daha yüksek bir enerji boyutundan, daha üstün bir hayat frekansından 1978 yılından beri Amerikalı kadın yazar J.Z. Knight‘ in bedenini kanal...