Ana SayfaEditör“İslam Düşüncesinde Teoriler” Projesinin İlk Adımı Metafizik

“İslam Düşüncesinde Teoriler” Projesinin İlk Adımı Metafizik

Prof. Dr. Ömer Türker’in öncülük ettiği, kırktan fazla yazarın katkılarıyla hazırlanan; metafizik teorilerin, temel kavramlarından tarih içindeki gelişim süreçlerine kadar geniş bir yelpazede ele alındığı ve üç ciltten oluşan “Metafizik”, Ketebe Yayınları’ndan çıktı!

Prof. Dr. Ömer Türker’in uzun yıllara sâri bir titizlik ve gayretle ortaya koyduğu “İslam Düşüncesinde Teoriler” projesinin ilk adımı olan ve üç cilt halinde yayımlanan “Metafizik”, İslam düşünce tarihinde kelamcılar, sûfiler ve filozoflar tarafından geliştiren metafizik teorilerin temel kavramlarını, önermelerini, tespit edilebildiği kadarıyla tarih içinde gelişim süreçlerini ortaya koymayı amaçlıyor.

Eser, iki grupta toplanmış metinlerden oluşuyor: Birinci gruptakiler, kelam, felsefe ve tasavvuf dâhilinde bulunan ekollerin bütüncül bir tasavvurunu vermeyi amaçlıyor. Ekol yazılarında önce ekolun çıkmasına sebep olan amillerin tahlil edildiği tarihsel arka plan, ekolun temel iddiaları, diğer ekollerden ayrışmasını sağlayan görüşleri, yöntemi, takipçileri ve eleştirmenleri anlatılıyor.

İkinci grup yazılar ise anlatılan ekollerin metafizik teorilerinden oluşuyor. Teori yazılarında önce teori hakkında bütüncül tasavvur veren bir girişten sonra teorilerin çözmeyi amaçladığı sorun, temel iddiası, ana kavramları ve önermeleri, taraftarları ve eleştirmenleri ve tarih içindeki dönüşümleri anlatılıyor. Her iki gruptaki yazıların başında ekolu ve teoriyi tanıtmayı amaçlayan birer giriş kartı yer alıyor.

Görüşlerin teoriler halinde anlatılmasının sebebi, uzmanların dışında genel okuyucu için de takip edilebilir bir içerik sunmasıdır. Bu bağlamda kitabın muhatap kitlesi, düşünce tarihinin herhangi bir alanında uzman olsun veya olmasın bütün okuyuculardır. Her bir teorinin temel kavramları ve önermeleri ile tarih boyunca geçirdiği dönüşümlerin belirginleştirilmesi, bütün okuyucularda teorinin içeriğini oluşturan görüş hakkında genişletilebilir, sürdürülebilir ve müzakere edilebilir ortak bir birikim oluşturacaktır.

“Metafizik”te konular, birinci ciltte “Ekoller, Yöntemler ve Büyük Anlatılar”, ikinci ciltte “Varlık Düşüncesi ve Sıfatlar” ve üçüncü ciltte de “Nedensellik, Ruh, Nübüvvet ve Meâd” başlıkları altında toplanıyor.

Konu Başlıkları ve Katkıda Bulunan İsimler

1. Cilt: Ekoller, Yöntemler ve Büyük Anlatılar

Mu‘tezile Ekolü, Orhan Şener Koloğlu
Meşşâîlik Ekolü, Ömer Türker
Eş‘arîlik Ekolü, Murat Kaş
Mâtürîdîlik Ekolü, Hülya Alper
İşrâkīlik Ekolü, Ömer Türker
Vahdet-i Vücûd Ekolü, Muhammed Bedirhan
Vahdet-i Mutlaka Ekolü, Ahmet Murat Özel
Hikmet-i Müteâliye Ekolü, Abuzer Dişkaya
Selefiyye Ekolü Zübeyir Bulut
Kelamî Yöntem Teorisi, Hayrettin Nebi Güdekli
Riyazet Teorisi, Hacı Bayram Başer
Burhan Teorisi, Mehmet Özturan-Ömer Türker
İşrâkī Müşahede Teorisi, Fatma Turgay
Halk Teorisi (Yoktan Yaratma), Ömer Türker
Sudur Teorisi, İbrahim Halil Üçer
Vahdet-i Vücûd Teorisi, Ekrem Demirli
Vahdet-i Şühûd Teorisi, Muhammed Bedirhan

2. Cilt: Varlık Düşüncesi ve Sıfatlar

Cevher-Araz Teorisi (İslam Öncesi), Esat Burak Şaman
Cevher-Araz Teorisi (İslam Dönemi), Esat Burak Şaman
Cevher-Araz Teorisi (Kelam Geleneği), Mehmet Bulğen
Hudus Teorisi, Eşref Altaş
Mâdûmun Şey’iyyeti Teorisi, Muhammet Ali Koca
Mûcib Bizzat Teorisi, Yasin Ramazan Başaran
İmkân Teorisi, Mehmet Cüneyt Kaya
Mahiyet Teorisi, Ömer Türker
Zihnî Varlık Teorisi, Murat Kaş
Tümeller Teorisi, Hasan Akkanat
İkinci Makuller Teorisi, Abuzer Dişkaya
A‘yân-ı Sâbite Teorisi, Ercan Alkan
Yatay Nurlar Teorisi, Ahmet Kamil Cihan
Misal Âlemi Teorisi, Fatma Turgay
Misal Teorisi, Fatma Turgay
İbnü’l-Arabî’nin Hayal Teorisi, Muhammed Mustafa Çakmaklıoğlu
Hakikat-i Muhammediyye Teorisi, Abdurrezzak Tek
Cevherî Hareket Teorisi, Abuzer Dişkaya
Asâlet-i Vücûd ve Mahiyetin İtibariliği Teorisi, Abuzer Dişkaya
Teşkîk-i Vücûd Teorisi, Abuzer Dişkaya
Malulün Râbıt Varlığı, Teorisi Abuzer Dişkaya
Sıfat Teorisi, Orhan Şener Koloğlu
Ahval Teorisi, Yunus Cengiz
Mâna Teorisi, Yunus Cengiz
İlletsiz Haller veya Nefsî Sıfatlar Teorisi, Mehmet Aktaş
İlahi Bilgi Teorileri, Metin Özdemir
İrade Teorileri, Hulusi Arslan
Kudret Teorisi, Seyithan Can
Tekvin Teorisi, Hatice Kelpetin Arpaguş
İlahî İsimler Teorisi, Orkhan Musakhanov

3. Cilt: Nedensellik, Ruh, Nübüvvet ve Meâd

Âdet Teorisi, Osman Demir
Tevlid Teorisi, Osman Demir
İlliyet Teorisi, Muhammet Fatih Kılıç
Gaye ve Hikmet Teorisi, Hulusi Arslan
Salah-Aslah Teorisi, Hulusi Arslan
Vücûb Alellah Teorisi, Hulusi Arslan
Kelamda Ruh Teorileri, Muhammet Ali Koca
Nefs Teorisi, Mehmet Zahit Tiryaki
Tecerrüd Teorisi, Ömer Türker
Özel Kabiliyetler Teorisi, Ömer Türker
İhtisas Teorisi, Ulvi Murat Kılavuz
Mucize Teorisi, Halil İbrahim Bulut
Tehaddî Teorisi, Halil İbrahim Bulut
Felsefi Nübüvvet Teorisi, Muammer İskenderoğlu
Tasavvufta Nübüvvet Teorisi, Muhammed Mustafa Çakmaklıoğlu
Velayet Teorisi, Muhammet Nedim Tan
Hatmü’l-Velâye Teorisi, Ali İhsan Kılıç
İlâh-ı Mu‘tekad Teorisi (Öznel Tanrı İnancı), Hacı Bayram Başer
İstihkak Teorisi (Hak Etmenin Gerekliliği), Hüseyin Araz
Fenâ Teorileri, Orhan Şener Koloğlu

https://www.ketebe.com/

Editör (CMD)
Editör (CMD)http://www.felsefehayat.net
Yazılarını Mavi Melek Edebiyat Topluluğu, Düşünbil gibi dergilerde yayınlama fırsatı buldu. FOL Kitap öncülüğünde bazı kitapların hazırlanmasında görev aldı. Bu kitaplardan bazıları "Sorunsallıkta Yaşamak", Jan Patočka, Plotinos, "Tanrı, Ruh ve Mit", Henri Bergson. 2009 yılından bu yana felsefehayat.net'in (kurucu) editörlüğünü sürdürmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

DİĞER YAZILAR