“İslam Düşüncesinde Teoriler” Projesinin İlk Adımı Metafizik

Prof. Dr. Ömer Türker’in öncülük ettiği, kırktan fazla yazarın katkılarıyla hazırlanan; metafizik teorilerin, temel kavramlarından tarih içindeki gelişim süreçlerine kadar geniş bir yelpazede ele alındığı ve üç ciltten oluşan “Metafizik”, Ketebe Yayınları’ndan çıktı!

Prof. Dr. Ömer Türker’in uzun yıllara sâri bir titizlik ve gayretle ortaya koyduğu “İslam Düşüncesinde Teoriler” projesinin ilk adımı olan ve üç cilt halinde yayımlanan “Metafizik”, İslam düşünce tarihinde kelamcılar, sûfiler ve filozoflar tarafından geliştiren metafizik teorilerin temel kavramlarını, önermelerini, tespit edilebildiği kadarıyla tarih içinde gelişim süreçlerini ortaya koymayı amaçlıyor.

Eser, iki grupta toplanmış metinlerden oluşuyor: Birinci gruptakiler, kelam, felsefe ve tasavvuf dâhilinde bulunan ekollerin bütüncül bir tasavvurunu vermeyi amaçlıyor. Ekol yazılarında önce ekolun çıkmasına sebep olan amillerin tahlil edildiği tarihsel arka plan, ekolun temel iddiaları, diğer ekollerden ayrışmasını sağlayan görüşleri, yöntemi, takipçileri ve eleştirmenleri anlatılıyor.

İkinci grup yazılar ise anlatılan ekollerin metafizik teorilerinden oluşuyor. Teori yazılarında önce teori hakkında bütüncül tasavvur veren bir girişten sonra teorilerin çözmeyi amaçladığı sorun, temel iddiası, ana kavramları ve önermeleri, taraftarları ve eleştirmenleri ve tarih içindeki dönüşümleri anlatılıyor. Her iki gruptaki yazıların başında ekolu ve teoriyi tanıtmayı amaçlayan birer giriş kartı yer alıyor.

Görüşlerin teoriler halinde anlatılmasının sebebi, uzmanların dışında genel okuyucu için de takip edilebilir bir içerik sunmasıdır. Bu bağlamda kitabın muhatap kitlesi, düşünce tarihinin herhangi bir alanında uzman olsun veya olmasın bütün okuyuculardır. Her bir teorinin temel kavramları ve önermeleri ile tarih boyunca geçirdiği dönüşümlerin belirginleştirilmesi, bütün okuyucularda teorinin içeriğini oluşturan görüş hakkında genişletilebilir, sürdürülebilir ve müzakere edilebilir ortak bir birikim oluşturacaktır.

“Metafizik”te konular, birinci ciltte “Ekoller, Yöntemler ve Büyük Anlatılar”, ikinci ciltte “Varlık Düşüncesi ve Sıfatlar” ve üçüncü ciltte de “Nedensellik, Ruh, Nübüvvet ve Meâd” başlıkları altında toplanıyor.

Konu Başlıkları ve Katkıda Bulunan İsimler

1. Cilt: Ekoller, Yöntemler ve Büyük Anlatılar

Mu‘tezile Ekolü, Orhan Şener Koloğlu
Meşşâîlik Ekolü, Ömer Türker
Eş‘arîlik Ekolü, Murat Kaş
Mâtürîdîlik Ekolü, Hülya Alper
İşrâkīlik Ekolü, Ömer Türker
Vahdet-i Vücûd Ekolü, Muhammed Bedirhan
Vahdet-i Mutlaka Ekolü, Ahmet Murat Özel
Hikmet-i Müteâliye Ekolü, Abuzer Dişkaya
Selefiyye Ekolü Zübeyir Bulut
Kelamî Yöntem Teorisi, Hayrettin Nebi Güdekli
Riyazet Teorisi, Hacı Bayram Başer
Burhan Teorisi, Mehmet Özturan-Ömer Türker
İşrâkī Müşahede Teorisi, Fatma Turgay
Halk Teorisi (Yoktan Yaratma), Ömer Türker
Sudur Teorisi, İbrahim Halil Üçer
Vahdet-i Vücûd Teorisi, Ekrem Demirli
Vahdet-i Şühûd Teorisi, Muhammed Bedirhan

2. Cilt: Varlık Düşüncesi ve Sıfatlar

Cevher-Araz Teorisi (İslam Öncesi), Esat Burak Şaman
Cevher-Araz Teorisi (İslam Dönemi), Esat Burak Şaman
Cevher-Araz Teorisi (Kelam Geleneği), Mehmet Bulğen
Hudus Teorisi, Eşref Altaş
Mâdûmun Şey’iyyeti Teorisi, Muhammet Ali Koca
Mûcib Bizzat Teorisi, Yasin Ramazan Başaran
İmkân Teorisi, Mehmet Cüneyt Kaya
Mahiyet Teorisi, Ömer Türker
Zihnî Varlık Teorisi, Murat Kaş
Tümeller Teorisi, Hasan Akkanat
İkinci Makuller Teorisi, Abuzer Dişkaya
A‘yân-ı Sâbite Teorisi, Ercan Alkan
Yatay Nurlar Teorisi, Ahmet Kamil Cihan
Misal Âlemi Teorisi, Fatma Turgay
Misal Teorisi, Fatma Turgay
İbnü’l-Arabî’nin Hayal Teorisi, Muhammed Mustafa Çakmaklıoğlu
Hakikat-i Muhammediyye Teorisi, Abdurrezzak Tek
Cevherî Hareket Teorisi, Abuzer Dişkaya
Asâlet-i Vücûd ve Mahiyetin İtibariliği Teorisi, Abuzer Dişkaya
Teşkîk-i Vücûd Teorisi, Abuzer Dişkaya
Malulün Râbıt Varlığı, Teorisi Abuzer Dişkaya
Sıfat Teorisi, Orhan Şener Koloğlu
Ahval Teorisi, Yunus Cengiz
Mâna Teorisi, Yunus Cengiz
İlletsiz Haller veya Nefsî Sıfatlar Teorisi, Mehmet Aktaş
İlahi Bilgi Teorileri, Metin Özdemir
İrade Teorileri, Hulusi Arslan
Kudret Teorisi, Seyithan Can
Tekvin Teorisi, Hatice Kelpetin Arpaguş
İlahî İsimler Teorisi, Orkhan Musakhanov

3. Cilt: Nedensellik, Ruh, Nübüvvet ve Meâd

Âdet Teorisi, Osman Demir
Tevlid Teorisi, Osman Demir
İlliyet Teorisi, Muhammet Fatih Kılıç
Gaye ve Hikmet Teorisi, Hulusi Arslan
Salah-Aslah Teorisi, Hulusi Arslan
Vücûb Alellah Teorisi, Hulusi Arslan
Kelamda Ruh Teorileri, Muhammet Ali Koca
Nefs Teorisi, Mehmet Zahit Tiryaki
Tecerrüd Teorisi, Ömer Türker
Özel Kabiliyetler Teorisi, Ömer Türker
İhtisas Teorisi, Ulvi Murat Kılavuz
Mucize Teorisi, Halil İbrahim Bulut
Tehaddî Teorisi, Halil İbrahim Bulut
Felsefi Nübüvvet Teorisi, Muammer İskenderoğlu
Tasavvufta Nübüvvet Teorisi, Muhammed Mustafa Çakmaklıoğlu
Velayet Teorisi, Muhammet Nedim Tan
Hatmü’l-Velâye Teorisi, Ali İhsan Kılıç
İlâh-ı Mu‘tekad Teorisi (Öznel Tanrı İnancı), Hacı Bayram Başer
İstihkak Teorisi (Hak Etmenin Gerekliliği), Hüseyin Araz
Fenâ Teorileri, Orhan Şener Koloğlu

https://www.ketebe.com/

POPÜLER BAŞLIKLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DİĞER YAZILAR

REKLAM

OKU OKU OKU

Yokluğundaki Kadın-lar

Eskisi gibi olmaz her zaman her şey. Eskisinden daha iyi olduğunu düşünürsün. Adamın ağzına sıçar, terkedersin. Pişman olursun geri dönersin. Aşık adam kabul eder, eder ama senden sonraki geçmişiyle. Eskiden attığın kazıkların pişmanlığını çekmiş bir şekilde doğru dürüst ilerlersin. Aynı hatalar değil, hiç bir hata yapmamak için çabalarsın.. Hata yapmamak için, Üzmemek için, Seni daha...

Martının Çığlığı‏

Ölüm her zamanki gibi çığlıklarıyla yaklaşmaktaydı, Attığı her adımda martının gözlerinden, Bir damla daha yaş akmaktaydı. Martı sustu, gökyüzü sustu, zaman durdu. Bense hala, Savaşın ortasında... Umudumu kaybetmeden, Geleceğim yok olmuştu. Martı sustu, ben sustum, gökyüzü sustu, Konuşmaya başladı. Kulak delen sesleriyle, Tanklar, silahlar... Onlar konuştukça martı sustu, ben sustum.... Yaklaştı ölüm... Acımasız... Ve kaldı bir adım aramızda, Ve en sonunda... Martı öldü. Bense...

Sen Krizi

3 günlük hastalığım gibisin. ilk gün haber veriyorsun geleceğini.. ikinci gün ağırlaşıyorsun bende, bedenimde.. ateşim çıkıyor, gözlerim doluyor. 'sen hastalığındandır' diyorum. üçüncü ve son gün uzaklaşıyorsun bedenden.. ilacım oluyor 'başka tenler' atlatıyorum 'sen krizini' yok oluyorsun!. aslında hiç olmuyorsun. hiç gelmiyorsun ki, gidesin! Mine Saka

Yamyamlar Hakkında

Kral Pyrrhus İtalya’ya geçerken, Romalıların kendisine karşı gönderdiği ordunun düzenini araştırdığında şöyle demiş: “Ne tür barbarlar olduklarını bilmiyorum (Yunanlılar kendilerinden olmayan herkese barbar derdi) ama bu ordunun yerleşiminde barbarca bir şey yok.” Yunanlılar, Flaminius’un topraklarına getirdiği orduya da böyle şeyler söylemişti ve Philip de Publius Sulpicius Galba...

Kız Kulesi, Aşk Kulesi

Birbirinden farklı onlarca öyküye sahip olan bu efsanevi kule, aslında görünmez ve küçük bir adacık olan kayalığın üzerinde yükselir. Kuleye "Kızkulesi" adını Türkler verdiler. Daha önce Damalis, Leandros gibi isimlerle anılan bu şirin yapı, birçok efsaneye konu oldu. Bir rivayete göre, bir falcının baktığı falda, kızının yılan...

Yenilgin

Ben sadece seni özlemiyorum. Ciğerimi deşiyorlar, gölgeler geçiyor ruhumdan, tenim tenine sesleniyor. Ben sadece seni özlemiyorum. Biraz hoş sohbet oluyoruz göğe, biraz kana karışan alkol.. Ben sadece seni özlemiyorum.. Melodimiz yankılanıyor onların bastığı yerlerde. Ben sadece gökyüzü, sende çoğu zaman hiç.. Uçsuz bucaksız kahroluyorsun iman tahtama..Yetimliğim bundan. Mahrum kalmışım aşkından, prangalara vurmuşlar bedenimi....

Gezi Parkı: Çözüm Önerisi

Yer: Gezi Parkı Olay: 3 gündür süregelen ve gelişerek büyüyen toplumsal hareketler... Süreci tarafsız ve bilimsel bir yaklaşımla serimlemekte fayda var: Siyasal İktidar Nedir? Politika Biliminin zamanla kendi içine devşirdiği “Siyasal İktidar” kavramını tanımlamakta yarar var diye düşünüyorum; Mevcut olan devlet gücünü kullanmaya tam yetkili, başkalarının davranışlarını etkileyebilme özelliğine sahip, birilerinin...

Camus’ün Bilinmeyen Yönleri

20. yüzyılın en güçlü yazarlarından Albert Camus’ye ait yeni belgeler ve fotoğraflar yayınlandı. Kızı tarafından yayına hazırlanan kitap Nobel ödüllü yazarın bilinmeyen yanlarına ışık tutuyor. 1913’de Cezair’in Mondovi kentinde dünyaya gelen Albert Camus’nün bugüne kadar çok az fotoğrafı yayınlanmıştı. Şimdi bu büyük yazarın bilinmeyen yanlarına ışık tutan fotoğraf...

Aşıkların Konuştuğu Gibi

aşıkların konuştuğu gibi konuş benimle cümlesiz ve ıssız olsun sinsice içimde gezinsin her öpüşün kalbimde yankılansın aşıkların konuştuğu gibi konuş benimle uzak ama ateşli bir sevgilinin ellerinden bana doğru aksın tenimi tutuştursun karanlık gecelerde aşıkların konuştuğu gibi konuş benimle sen ve benden başkası olmasın bırak düşsün gece damlasın usulca erkekliğime aşıkların konuştuğu gibi konuş benimle sevdiğini söyle sokakların serseri dilinde özgürce dokun...