İnsanlığa Çağrı: 25 Nisan 1950

Ekran Alıntısı
Kitabın 1950 Baskısından Bedri Bey İmzalı

Dünyanın yalnız maddî endişeler içinde büyük sür’aile korkunç bir karanlığa gitmekte olduğu asrımızda; maddeye, menfeate ve yokluğa tapan hotkâmca kör bir zihniyetin ilimden vicdanı ayırmayı ve vicdanın kontrolünden azade bir teknik hayatını ilâhlaştırmayı istihdaf ettiği asrımızda, insan ruhunun yaradılışında mevcut, bütün Kâinat’a şamil hakikat ve bilgi yolundaki şevki insiyakıma uyarak, 30 seneden beri çalıştığım ve büyük neticelerini gördüğüm bir ilmin, bir tekâmül yolunun daha şümullü ve geniş imkânlar içinde inkişafının lüzumunu şiddetle duymuş olmaktan mütevellit bir zaruretin tesiri altındayım.

Bu ilim; ruhların madde üzerindeki müessiriyetlerinin ve dünya hayatında oynamakta oldukları rollerinin ve bunun neticesinde de er veya geç her kula mukadder olan dünya ötesi hayatında karşılaşacakları akibetlerin, geçirecekleri devrelerin ve safhaların müşahede, tecrübe ve laboratuvar yollarıyla mütalâasına ait bugün bütün ilerlemiş dünya milletlerinin ve bilhassa Anglo-Sakson ilim mahafilinin de meş­gul olduğu çok mühim ve hayati bir bilgi şubesidir…

Dünya çapında ilerleyen ve er geç dünya akademilerinde tek taraflı maddecilikten kurtulup, beşeriyeti yüksek hayatlara ve yüksek âlemlere hazırlayıcı bir kıymet halinde; fikir, ahlâk ve bilgi bakımından inkılâb yapacak bir ilmin inkişafında şerefli ve her an vicdanının huzurunu temin edici bir hisse sahibi olmaya herkesi davet ediyorum. Vicdanın bu huzuru, yalnız bugün içinde bulunulan hayatın değil; duyan, seven ve inanan insana tükenmez ve ebedî neşeler ve mutluluğu (-Ulu Tanrı’nın izniyle vadeden-) gelecek hayatların da kıymetli bir kazancı olacaktır. Zira, bulunduğu muhitin, memleketin ve insanlığın hakikat yolundaki yükselişine, tekâmülüne ve bu gaye uğrunda gösterilen ilmî ve kültürel çalışmalarına iştirak etmek büyüklüğünü gösteren her varlık, şüphesiz hayırlı bir istikbalin yolcusudur.

Dr. Bedri Ruhselman
Bedri Ruhselman; Bilgi Çağı Önderi; (Bilim Araştırma Merkezi)

Editör (CMD)
Editör (CMD)http://www.felsefehayat.net
Yazılarını Mavi Melek Edebiyat Topluluğu, Düşünbil gibi dergilerde yayınlama fırsatı buldu. FOL Kitap öncülüğünde bazı kitapların hazırlanmasında görev aldı. Bu kitaplardan bazıları "Sorunsallıkta Yaşamak", Jan Patočka, Plotinos, "Tanrı, Ruh ve Mit", Henri Bergson. 2009 yılından bu yana felsefehayat.net'in (kurucu) editörlüğünü sürdürmektedir.

POPÜLER BAŞLIKLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DİĞER YAZILAR

REKLAM

Dahası - Ötekiler - BAŞKASI

Ölmeden Önce

Bir çam kozalağının bile ayırt edebildiği gün-gece dönümleri, her şeyin yaşamın özünden olduğu bilgisini fısıldamaktadır... Dikkatsizce, önemsemeden fırlatılan bir taş, evren ruhunda hissedilmektedir. Peki,...

Klavyenin Tuşları

klavyelerin tuşları tanıştırıyor artık insanlarımızı. hangilerinin seslerini duyabiliyoruz ? sosyal ağ, gecenin karanlığında kaybolmuş bir fahişe hiç bir aktiviteyle ilgilenmiyoruz internet sayesinde. oturup saatlerce goygoy yapmak yeterli. profillerini sanatsal...

Yenilikçi Düşünce ve Şairler

Şair, yeni coşkular keşfeden kimsedir; bu yeni coşkulara katlanmak güç de olsa. Her alanda şair olunabilir; yeter ki insan serüvenci olsun ve bulup çıkarmayı...

Hayyam Rubaileri -XII-

221. Gönül dedi: Ben neyim ki, bir damla sadece; Ben nerde, görmediğim koca deniz nerde! Böyle diyen gönül denize kavuşunca Baktı kendinden başka şey yok görünürde. 222. Can o güzel...

Astral Bir Acı: Faran ile Azra

Öfkeyle yerinden kalktı ve televizyonu kapattı. - Lanet olsun sana, umarım geberdiğini görürüm senin! Tek bir dilek hakkım olsa; senin ölümün için kullanırdım! Suratsız, ahlaksız! Böyle...

Kuran, Hz. Muhammed’den Önceye mi Ait?

Geçen ay İngiltere’nin Birmingham kentinde bulunan dünyanın en eski Kuran-ı Kerim cüzlerinin, Hz. Muhammed’in yaşadığı dönemden önceye tarihlenebileceği, bunun da İslamiyetin ilk dönem tarihinin...

İnternet’te Sanat Mümkün mü?

İnsanların, sanatçılar da dahil olmak üzere tarihin bazı dönemlerinde "artık sanat mümkün mü" gibisinden sorular sordukları olur. Derken, bütün bu soruların bir "sinirsel çöküşün"...

Bir Kinin Öyküsü: Blair Cadısı

1800’lerin sonu… Maryland Burkitsville’de Robin Weaver adında bir kız çocuğu ortadan kaybolur. 3 gün sonra büyük annesinin verandasında aniden belirir. Bu küçük kız sürekli...

Interview With the Vampire

“Drink from me and live forever…” Kanımdan iç ve sonsuza dek yaşa… Lestat, yalnızlıktan sıkılmış bir vampirdir. Yalnızlığına çare ararken Louis denilen genç bir adamla tanışır… İkisi...