Ruh Hastaları ve Felsefenin Şifası

**Zehirli bir ruh tatlı bir hayatı düşler durur.
Sense sadece nefes almayı dilersin.
İnsan bu kapana kısılmaktansa ölümü yeğler çoğu zaman.
Bu, deliligin ilk labaratuarıdır ve oldukça şen bir insanlığı müjdeler.

Ruh hastalarında bulunan ölüm özleminin kriminal kodeksleri incelendiğinde görülecektir ki aynı nevrotik eğilim sıradan bir inançlının dini ritüellerinde de mevcuttur. Çünkü her ikisi de yaşayan birer ölüdür. Ne kaygıları ne de başka bir problemleri yoktur. Onlar aslında hiç var olmadılar.

Son.

Felsefe, ölümün hayata yenilmesi anlamına gelir öyleyse bu metafor bir ruh hastası için alternatif bir tedavi yöntemi olabilir. Örneğin; deliliğin (ruhsal gerilemenin) sağaltılmasında homeopat metodlar kullanılabilir. -burada plasebo etkisini de unutmamak gerek.-

Bilindiği üzere enjektör erkek cinsel organının sembolüdür ve doğurganlık içerir. Her insan bir döl yatağıdır. O tanrıya gebedir. Tanrı henüz sorulmamış bir sorudur. Cevap ise uhrevi bir çekingenlik içerir. Tam bu aşamada “labaratuar sürecinde” hastalık harekete geçerek insan gerçekliğini zevke batırır. Doğum ise ölümün kutsanmasından başka bir halt değildir. Obsesif ve doğurgan bir dişi kendisini bu yüzden tanrıya adar ve erkeğini tanrının midesinden çıkararak şunu sorar: Hayat, vajinal bir çöplükten mi ibarettir?

Tabiisi HAYIR! Hayatın karşısında olan her şeye HAYIR demeliyiz. Hastalık bunu gerektirir. Hastalık aslında bir şifadır.

Teşhis.

Zaman kavramını, daha doğrusu geçmiş ve gelecek mefhumunu yitirme bu hastalarda kroniktir. Sağlıklı konuşabilme ve iletişim kurma yetenegini kaybetme vakaları da bu sıkıntıyla ilintilidir. Paranoid –paranous- kaygılar besleyerek hasta kendisini bilinmezliğin içinde bulur. Bu kaçış ve tecavüz, korkunun yumuşatılmasıdır. Korku, hiçliğin yandaşı olarak çalışsa da tehlikeli bir seçenektir.

Soru sorma ihtiyacı duymadan alınan her cevap hastanın ölüm fikrine saplanmasına sebebiyet verir. Bundan kaçınmalıyız. Bilindiği üzere intihar günahtır ve her ruh hastası aslında birer intihar makinesidir. Felsefe, damardan alınan bir antipsikotik gibi etki gösterir.

Bilinçaltına taciz ateşi eden anılar -bazen kabus da denir- hastayı sürekli an’dan yoksun bırakır. Bu ne demektir? Acıdan uzaklaşmanın verdiği hazla, zihin kendi içine kapanır ve tramvatik kaygıdan azade bir görüngü ortaya çıkar. Bu sebeple hasta, ağız dolusu kahkahayı mutluluk zanneder. Sonrasında bu hal, melankoliyi de tetikleyerek onu katatonik bir cehenneme -deliriyum’a- saplar. Oysa obsesyon dedikleri şey felsefi bir nimettir.

Ruhun esenliğe kavuşturulması, klasik okulların uydurduğu  saplantılı değerlerden sıyrılmayla mümkündür. Asıl ruhsal iyileşme döngüsü burada başlar ancak bu  arınma içgüdüsü –katarsis– ruh hastalarında nadiren  vuku bulur. Felsefe ise burada başlar ve biter. Felsefe, hekim için bir nimettir çünkü hastasını dış dünyadan korur ve ilaç etkisi yaratır. Filozofik çılgınlık denilen şey budur.

Şunu unutmamalıyız; Filozof, kurtulmuş ve kendisine ait olan ruha sahiptir. Çılgınlığının kaynağı ise yine kendisidir. O, içe kapanık, erdemsiz bir hasta olmaktan çıkmıştır, bir bilgelik halini almıştır.

Tespit.

Genlere kadar işleyen ahlak kanserinin devredilmesi, bedeninde boşluğa başvurmasının nihai sonucudur. Egonun eritilmesi ile son şeklini alan hastalık son evresinde topluma düşman kesilir. Bedene sığmaz ve dışarıya taşan kısmını insanlık ile zehirler. Zehir insanlıktan sızar ve fiziki bir hal alır. Somurtkanlık, filozofun başına gelen en güzel şeydir. Asıl sorulması gereken soru burada yuvalanır: Gülmek, ruh hastalarına neden bu denli yakışır? Cevap felsefede gizlidir. Cevap felsefenin intiharını gerektirir. O artık yetersizdir ve yaşam bulduğu kaynaklara geri dönme arzusunu taşır. Felsefe ruhun esenliğinde bir düşman gibi görünen hoyratlığı bir kenara bırakır ve sistem geliştirir. O artık bir tanrıdır.

Tanrı en kutsal ruh hastalığının bir diğer adıdır ve varlığın şenliğine karşı acıyı önceler.

Mutluluğun tanımı yeniden yapılmalı. Tanrı bunu zorunlu kılar. Ruhun hastalıktan azad edilmesi fikrin ibadetine muhtaçtır. Bunu biliyoruz. Modern hayat, bu varoluş kodunu çözerek ve zorlayarak dini imal etmiş, hemen arkasından da Dante’nin öğüdünü sarsmıştır. Cehennem, o kadar da kötü bir vatan değildir. Cehennem bu buluşmada hastaların şifa bulduğu bir yerdir. Ruh burada kendine bir yer arar. Bu yer dönek vicdanlı şeytanın şefkatli kollarıdır.

Hasta sorar: Dünya göreceli bir krimatoryumdan başka bir şey değil. Benim ıstırabım burada son bulabilir mi? Acı olmadan ben bir hiçim! Şaşkınlığım bu yüzden. Tanrı şeytanı korusun! Nihayet kendimi buldum!

Tüm peygamberler birer asil hizmetkardırlar. Çünkü ruh hastasını iyi eden her şey peygambere bir duadır. Dua dış dünyaya karşı psikolojik bir duvar işlevi görür ve zehri diğer organlara bulaşmadan dil yoluyla atar.

Koğuş.

Hasta için dünyadır. Hayat ise sadece zihni bir dalgalanma. Her oyun her bulmaca onu daha da kaçkın hale sokar. Felsefe zaten bu kaçkın ruha aşıktır. Tedavi burada evrim geçirir. İyileşen beden pislik dünyayı aklar ve ona cenneti bahşeder. Koğuş ve hücre bir hastanın cezası değil onun anavatanıdır.

Hastanın felsefe yapabildiği nadir ortamlardan biridir burası. Felsefe, kişinin kendi kendisiyle kaldığı kişisel bir tasavvur heyecanıdır ve koğuş, mutluluğun arzu edilebilir bir hal aldığı mecradır. Soyuttur. Acıdan uzak, tedaviye yakın bir yerde kendini gösterir. Reçete hayattır, ceza ise YAŞAMAK. İyimser tanımıyla dünya bir hastaya göre değildir. Dünya, bir insanlık dışkısıdır. Hasta, yatağında bunları düşünürken bizim gibilere beddua eder. Halbuki felsefenin intizarı ne mümkün! Düşündürücü bir kaçış yöntemi.

Fizyoloji.

Hasta ruh halinin verdiği dinginlikle dış dünyaya karşı düşman kesilir. Asık bir surat, belli belirsiz mimikler onu ele verir. Tıpkı bir filozof gibi alnı çatıktır. Gözler küçülmüş, kalp ritmini yükseltmiştir. Ruh artık yükselmiş ve karamsarlığını yitirmiştir. Hasta artık her şeyin farkındadır. Avını yakalamış bir yırtıcı edasıyla içten içe gülümsemeye başlar. Farkındalık tüm ruhunu sarmaya başlar. Bu aşamada kendisi dışında tüm insanlık hastadır.

Son söz olarak hastanın dudaklarından şu cümle dökülür:

Tanrı felsefeyi korusun!

Unutmayın:

  • Felsefe, tutarsız ve yetersiz ruhların işi değildir.
  • Arkadaş canlısı bir düşünce ancak ve ancak sıradanlığa mahkumdur.
  • Ruh hastalığı felsefe yapmaya engel değildir.
  • Öngörü yeteneği ve filozof her zaman kardeştir.
  • Felsefe sadece görünen dünyaya ilişkin fikir yürütme sanatı değildir. Bknz: FH Manifestosu
  • Felsefe hastalıkların tedavi sürecinde işe yarayabilir. -Özellikle psikolojik rahatsızlıklarda-

 

Okuma Önerileri
Felsefe, Çanta ve Şeytan
Felsefe ve Aşkın Çocuğu: Tanrı
Ah Felsefe Sen Bir Kadınsın!
Ruhun Amentüsü

 

Can Murat Demir
** Can Murat Demir; Felsefe Ayetleri, syf. 666

Editör (CMD)
Editör (CMD)http://www.felsefehayat.net
Yazılarını Mavi Melek Edebiyat Topluluğu, Düşünbil gibi dergilerde yayınlama fırsatı buldu. FOL Kitap öncülüğünde bazı kitapların hazırlanmasında görev aldı. Bu kitaplardan bazıları "Sorunsallıkta Yaşamak", Jan Patočka, Plotinos, "Tanrı, Ruh ve Mit", Henri Bergson. 2009 yılından bu yana felsefehayat.net'in (kurucu) editörlüğünü sürdürmektedir.

POPÜLER BAŞLIKLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

DİĞER YAZILAR

REKLAM

Dahası - Ötekiler - BAŞKASI

Sessizliği Dinleyen İnsanlar‏

Sessizliği dinleyen insanlar, sükut eden gerçeklerden korkmazlar. Bu sessizliği dinlemek gerekir arayışları sonlandırmak için. Bir kısım insanlar görürler ama bir kısım görmezler, buna rağmen...

Vicdan Rahatsızsa İtiraf Kaçınılmaz Olur

Yitirilmiş bir yoksulluğa -duygusallığa kapılmadan- özlem duyulabilir. Yoksulluk içinde yaşanmış yıllar bir duyarlık oluşturmaya yeter. Bu özel durumda, oğulun anneye duyduğu tuhaf sevgi, onun...

Hayalin ve Duanın Birleşmesi

Doğurgan bir ruhtur doğa. Aşkını içten içe sürdüren, içten içe yanan, yok edici, çelişkisiz, yaratıcı ve ölümcül bir ruh. Doğa, tapılası görüntüsüyle bir anaç...

İnkılâp Kitabevi’nin Lezzet Dolu Yemek Kitapları Sizi Bekliyor!

Küresel COVID-19 salgınına karşı alınan sağlık önlemleri nedeniyle evlerinde geçirdiği zamanları farklı tatlarla doldurmak isteyenler için, İnkılâp Kitabevi’nin yemek kitapları herkesin yapabileceği birbirinden leziz...

Ruh ve Beden

Güzellik, insanlar arasında, çok tutulan bir şeydir. Aramızda ilk anlaşma onunla başlar. İnsan ne kadar vahşi, ne kadar kötü yaratılışlı olursa olsun onun büyüsüne...

Düşmek, Delilik ve İnsan Üzerine

Delilik, bazen veya çoğu kez bir yükselmenin alçalmış halidir. Atom gibi her şekle bürünebilir. Peki, delilik bir uçma eylemi midir? Hayır, bana sorarsan değildir...

Bana Neden Çıldırmadığını Anlat

gövdeni taşıyan bacakların yeryüzünün kaç kıtasında kaç adım atmış ilgilenmiyorum kalbinin coğrafyasının kaç defa çiğnendiğini söyle bana saçların gece mi gündüz mü, umurumda değil bana karara karara ağaran hayallerinden...

Bir Yazar Nasıl Okunur?

Dünyaca ünlü eleştirmen John Freeman, yazarlarla yaptığı en iyi elli beş söyleşisini Bir Yazar Nasıl Okunur?: Çağdaş Dünya Edebiyatından Yazarlarla Söyleşiler kitabında derledi. Doris...

İstanbul Sıkıntısı ya da Cinler Saltanatı ve Max Stirner’in Cinleri

Bir yaşam felsefesi örneği. Ruhun çöllerine ayak basarken et halini almış düşüncelerle, etsel sözcüklerle, bedensel tinlerle ilişkimi dillendireceğim; hem arı düşünceden hem arı etten söz...

Yabancılaşan İnsanlık

Yabancılaşma kavramının Sosyolojik, Ekonomik, Kültürel ve Psikolojik olarak tanımlanabilecek olan dört farklı boyutu vardır. Ancak bu boyutlar iç-içe geçmiş durumda, karmaşık ve girift bir...

Mutlak ve Berisinde Kalan

Mutlak kelimesi talâk fiilinden geldiğine göre kayıt ve şarttan kurtulmuş, muayyen olmayan anlamına kullanılıyor. A'yn fiilinden gelen muayyen kelimesinin antonimi olduğuna göre, belirlenemeyen anlamına...

Yasa Kitabı ve Yalanlar Kitabı: Hedonist Bir Peygamberin Karanlık Öğretisi

Bu kitabı yazmak ya da kıyısından köşesinden eğip bükmek ne kadar akıllıca olur bilmiyorum ama bir yerden başlamalıyım. Öncelikle şunu da not etmeliyim; tuhaf...

Beyti Dost Celse: 8

İnansınlar..! Size gerçeklerin haberi veriliyor..! Onlara inanmayanlar var. İnandıkları zaman, yüzlerini yerden kaldıramayacaklar. İnanmayanlar, doğru olmayanlardır. Doğru olan hiçbir şeyden korkmaz. Çünkü DOĞRULARIN GÖZLE...

Yayımlanmamış Şiir

Prof cüppeli yeşilinden Magdalen kırlarının bugün Türküsünü söylüyorum ilkyazın ve bekçilik eden çomarlarının; Karga giyinmiş ağaçları altında, şatafatlı parkta, var sesimle, Bir değişime uğramış Nuh' un teknesinden...

Identity

merdivenlerden çıkarken orada olmayan bir adam gördüm bugün de orada değildi keşke... keşke gitseydi dedim. Bu şiire bayıldım gerçekten... Hastalıklı olduğu kadar çok da saf bir duyguyla...