Bedri Ruhselman-spiritizmin-kurucusu

Neo Spiritüalizm’in kurucusu Dr. Bedri Ruhselman, 1898’de İstanbul’da doğdu. Tıp öğreniminin dördüncü yılında, müzikle ilgilendi, Tıbbiye’den ayrıldı. Prag konservatuvarına girdi, keman virtüözü oldu, yurda dönünce, önce okullarda müzik öğretmenliği yaptı, sonra da, yarı kalan tıp öğrenimini tamamlamak üzere tekrar Tıbbiye’ye girdi, Tıp Doktorluğu ünvanını kazandı. Tıp doktorluğu ünvanını aldıktan ve Prof. Frank’ın yanında ihtisasını tamamladıktan sonra dahiliye mütehassısı sıfatıyla Afganistan’a gitti. Orada bir sanatoryumun baştabiblik görevinde bulundu ve 1945’de tekrar yurda döndü. Dr. Ruhselman’ın, Prag’da ilgilenmeğe başladığı Spiritüalizm ve metapsişik konulardaki çalışma ve araştırmaları, 1946’da ürünlerini verdi ve “Ruh ve Kâinat” isimli üç ciltlik eserini meydana getirdi.

Fransızca, Almanca ve İngilizce bilen Dr. Ruhselman, 1950’de bazı arkadaşlarıyla birlikte, — halen çalışmalarını sürdüren ve Sayın Ergün Arıkdal’ın başkanı olduğu— Türkiye Metapsişik Tetkikler ve İlmî Araştırmalar Cemiyetini kuıdu. 18 Şubat 1960, Spiritüalistlerin deyimiyle “daha üstün plânlardaki yüksek görevlerine devam etmek üzere” dünya vasatındaki enkarnasyonunun sona erdiği tarihtir.

Eserleri:
Ruh ve Kâinat – 3 cilt, 1946
Ruhlar Arasında 1946
Allah – 1950
Medyomluk – Türkçe ve İngilizce, 1951
Mukadderat ve İcabat – 1953
18 sayı çıkan Ruh ve Kâinat Dergisi

 

Kaynak: Neo Spiritizm Dr. Bedri Ruhselman, Modern Spiritizm Allan Kardec; Haluk Egemen Sarıkaya, 1978

CEVAP VER

Yorumunuzu yazın
Buraya isim yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.